הנחות לחברי מועדון | משלוחים חינם*

זיכויים והחזרות
No products were added to the wishlist.

רשימת מועדפים (0)

מדיניות זיכויים והחזרות
זיכויים והחזרות
  • אחריות והחזרת מוצרים.

המוצרים אשר מיוצרים עבור לקוח הינם תכשיטים המותאמים אישית לפי בקשת הלקוח (צבע, גודל, צורה, סוג אבן וכו'). בהתאם לכך ולאור תקנות ביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן, הרי שלא עומדת ללקוח זכות לבטל את הזמנתו.

על אף האמור, ומתוך הבנת חשיבות מתן שירות מיטבי ללקוח, ללקוח תעמוד האפשרות לבטל הזמנה וזאת בתוך 10 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. במקרה כאמור תבוטל העסקה והלקוח יהיה זכאי להחזר כספי כמפורט להלן. בנוסף, במידה והביטול יבוצע לאחר שחלפו 10 שעות מביצוע ההזמנה ועד לחלוף 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אזי ההזמנה תבוטל אך הלקוח יחויב ב- 10% מגובה ההזמנה כדמי ביטול. לאחר חלוף 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה.

במקרה שהתגלה פגם ו/או נזק במוצר – על המזמין להשיב את התכשיט לבית העסק לצורך בדיקתו, כפי שהתקבל, ועם הקופסא המקורית, לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלתו. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תתקבל הפניה.

במקרה שיקבע כי המוצר פגום, לפי החלטת החברה, תהא זכאית המזמינה לקבלת תכשיט זהה, אלא אם כן המוצר אינו קיים במלאי, במקרה הזה יוצע למזמינה תכשיט אחר באותו שווי, או זיכוי כספי, על פי בחירת המזמינה, בתנאי שלא חלף שבועיים ממועד ביצוע העסקה. במידה ונבחר בזיכוי כספי הוא יוחזר תוך 30 יום, ואם נבחרה האופציה של קבלת מוצר חלופי הרי שהוא יסופק בהתאם לתנאי אספקת המוצר.

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמו בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

אופן החזרת הפריטים- המזמינה תשלח את הפריט חזרה לבית העסק,

במקרה של פגם במוצר תתקן החברה, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה. היה והוחלט לאחר בדיקה כי הפגם במוצר אינו נכלל במסגרת האחריות והוא ניתן לתיקון, ניתן יהיה לתקנו בתשלום נפרד.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, או כל הפרה אחרת של החוזה מצד החברה, לא ייגבו דמי ביטול. כספו של הצרכן יוחזר לו תוך 30 יום מקבלת הודעת ביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

המוצר יוחזר באריזתו המקורית. בהקשר האמור יובהר כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות תכשיט אשר הוצא מאריזתו אינו ניתן להחזרה.

הודעה על הביטול תימסר דרך הטלפון(וואטסאפ/טלגרם/SMS), דואר ישראל ודואר אלקטרוני בלבד.

האתר כולל המלצות בדבר המידות המתאימות. מדובר בהמלצה בלבד ובאחריות הלקוח לוודא את המידות המדויקות. לא תתקבל טענת ביטול בשל אי התאמה בגודל.

האחריות תקפה למוצרי זהב בלבד. אחריות המוצר אינה כוללת בלאי טבעי, השחרה, נזקים שנגרמו משימוש וטיפול לקויים, תאונה ו/או השחתה בזדון. כמו כן, האחריות אינה מכסה מוצרים אשר עברו תיקון מכל סוג שהוא שלא על ידי החברה ו/או מי מטעם החברה. על תקלה בשיבוץ, הינתקות השרשרת מהסוגר, שבירת הסוגר ונושאים דומים תינתן אחריות של שנה ממועד אספקת המוצר. האחריות על שיבוץ היהלומים בתכשיט בתקופת השנה הראשונה תקפה רק במידה ולא נגרם נזק ו/או שבירה לשן שבה שובץ היהלום, גם אם לא במודע של הלקוח/ה שהתכשיט קיבל מכה/נפגע.

אין אחריות על מוצרים מקולקציית לבבות וקולקציית סילבר.

בכל מקרה של פגם כאמור, החברה ו/או מי מטעמה תתקן את המוצר לפי מיטב שיקול דעתה, היה והוחלט לאחר בדיקה כי הפגם במוצר אינו נכלל במסגרת האחריות והוא ניתן לתיקון, ניתן יהיה לתקנו בתשלום.

במקרה של שינויים או תיקונים בית העסק MITTHS רשאי לבקש עלות עבור העבודה הנדרשת וסכום התיקון יהיה בהתאם לאופי העבודה.

אין אחריות על אובדן או גניבת מוצר.

Scroll to Top